Despre mine

Sunt un luptător, un tip încrezător, mândru de tot ceea ce realizez prin munca mea; dedicat familiei, prietenilor și întregului cadru social care trebuie să fie pe măsura devotamentului meu. Sunt un cutezător, un conducător și un învingător. Mă recunoști prin forța și ambiția datorită cărora învăț multe lucruri din mers. Mă recunoști după pretenția față de tine de a mă urma, pentru că și eu urmez un altul, încă mai bun decât mine. Sunt egoist pentru că mă ghidez după principiul: “Modest ești, modest rămâi”. Am pretenții ridicate în primul rând de la mine, apoi de la cei din jurul meu. Ofer un exemplu cât mai fidel al cerințelor mele și abia apoi le caut în ceilalți. Manifest toleranță și înțelegere față de opiniile, greșelile și defectele oamenilor, dar nu tolerez minciunea, hoția și nedreptatea. Sunt competitiv, suport concurența cu mare ușurință știind câtă muncă susținută depun continuu și pentru cea mai neînsemnată competiție profesională. Sunt conștiincios până la epuizare. Îmi stabilesc constant noi target-uri pe care le ating ori le depășesc. Mă implic total în proiectele pe care le susțin și pe care le doresc a fi desăvârșite. Dacă nu recunoști și nu apreciezi tot efortul meu, riști să ratezi o colaborare sinceră și devotată. Riscul tău – pierderea ta.

I am a fighter, a confident guy, proud of everything I accomplish through my work; dedicated to family, friends and the whole social framework that must be commensurate with my devotion. I am a brave man, a leader and a winner. You recognize me by the strength and ambition with which I learn many things along the way. You recognize me by your claim to follow me, because I follow another, even better than me. I am selfish because I am guided by the principle: „You are modest, you remain modest.” I have high expectations first from myself, then from those around me. I offer as accurate an example of my requirements as possible and only then do I look for them in others. I show tolerance and understanding for people’s opinions, mistakes and flaws, but I do not tolerate lying, theft and injustice. I am competitive, I support the competition with great ease knowing how much sustained work I submit continuously and for the most insignificant professional competition. I am conscientious to the point of exhaustion. I am constantly setting new targets that I reach or exceed. I am totally involved in the projects that I support and that I want to be completed. If you do not recognize and appreciate all my effort, you risk missing a sincere and devoted collaboration. Your risk – your loss.