metalul-buzauLiderul ligii a IV-a, Metalul Buzău a solicitat municipalităţii explicaţii privitoare la dreptul de proprietate asupra stadionului “Cornel Negoescu” şi al dependinţelor acestuia. Oficialii grupării buzoiene au înaintat în acest sens o scrisoare către Palatul Comunal pe 10 octombrie a.c. După ce au calculat lei cu lei şi le-a dat euro în bugetul creionat al parteneriatului dintre Primăria Buzău şi Centrul de Excelenţă FRF “Tricolor 11”, juriştii de la Palatul Comunal nu au fost în stare să răspundă solicitării clubului buzoian nici la aproape două luni de la înregistrarea documentelor.

Cu cine aţi făcut matematica? Doamna Isoscel cerută de urgenţă la FRF

VIDEO. Ţeapă ca la carte pentru buzoieni! Consilierii locali au aprobat înfiinţarea Centrului FRF

Conducătorii liderului campionatului judeţean solicită Primăriei Buzău actul de proprietate pentru terenul 2 din Complexul Sportiv “Gloria” precum şi pentru anexele acestuia. Vali Stan, antrenorul şi preşedintele AFC Metalul Buzău se bazează pe o serie de documente oficiale, emise de autorităţi de-a lungul timpului, înscrisuri din care reiese clar că gruparea sa este titularul de drept al spaţiilor şi că formaţiei buzoiene i-a fost solicitată chirie ilegal de către municipalitate. Documentele atestă faptul că Metalul Buzău este unicul proprietar, prin IUT BUZĂU, actuala SC BETA BUZĂU SA şi că restul echipelor care folosesc a doua arenă din Crâng, cu acordul Primăriei Buzău, o fac ilegal, neavând acordul scriptic al grupării finanţate de Patrick Benga.

Stadionul "Cornel Negoescu" Buzău, sursă foto: frf-ajf.ro
Stadionul „Cornel Negoescu” Buzău, sursă foto: frf-ajf.ro

Ce documente invocă oficialii AFC Metalul Buzău?

Gruparea prezidată de Valentin Stan a solicitat Primăriei Buzău titul de proprietate al stadionului 2 din Complexul Sportiv “Gloria” + dependinţele acestuia, invocând o serie de documente oficiale, emise de autorităţi de-a lungul timpului. Despre ce este vorba?

 • Hotărârea nr. 22 din 28.09.1984 emisă de Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Buzău transmite formaţiei Metalul Buzău folosirea gratuită, pe perioadă nedeterminată şi în administrare terenul doi din cadrul complexului “Gloria” Buzău. A se vedea:

  pct 2 din Hotararea mai sus mentionata : “Se recomanda asociatiei sportive ‘Metalul” sa angajeze baza si s-o modernizeze, solicitand avizul Sectiei de Arhitectura si Sistematizare a Municipiului Buzau, astfel ca aceasta baza sa se inscrie corespunzator in ansamblul complexului sportiv si zonei in care este amplasata”.

  pct 4 din Hotarare, “Asociatia sportiva ‘Metalul” va veghea pentru buna gospodarire si folosire a terenului sportiv si anexelor cu respectarea prevederilor Legii art 29/28.XII.1967, a normelor, indicatiilor si hotararilor CJEFS Buzau”

 

 • Procesul-verbal emis de IUT Buzau – Comitetul Sindicatului , prin care, pe langa prezentarea in detaliu la alin 1 a bunurilor mobile si imobile care ne-au fost date in folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si administrare, alin 2 al aceluiasi inscris mentioneaza expres ca : “Dreptul de folosinta NU EXCLUDE DREPTUL DE PROPRIETATE , eventual cand se desfiinteaza asociatia sportiva, dreptul de proprietate ramane valabil pentru IUT Buzau”;

 • Lucrarile de investitii in cuantum de 132.643 lei ( conform documentelor contabile) , lucrari efectuate de subscrisa in cadrul imobilului care IN PREZENT face obiectul Contractului de inchiriere nr. 2824/2014, incheiat de subscrisa in calitate de LOCATAR, cu Municipiul Buzau , contract care are ca obiect conform Punctul II art 1 : inchirierea unei parti din “imobilul proprietatea publica a Municipiului Buzau” situat in cadrul Complexului Sportiv Gloria din Mun Buzau, Bld Maresal Averescu nr 1, in suprafata construita de 448,41 mp, suprafata utila de 377,87 mp , precum si terenul indiviz acestuia in suprafata de 319,10 mp ,in vederea desfasurarii unei activitati sportive avand ca obiect de activitate fotbalul, durata contractului fiind de 10 ani , cu incepere de la data de 25.02.2014 si pana la data de 31.01.2024 , conform Punctul III art 3 din contract.

Chirie percepută ilegal?

Din documentele anexate notificării pe care conducătorii echipei buzoiene au depus-o la registratura primăriei în urmă cu aproape două luni, reiese faptul că grupării din Crâng i-a fost percepută ilegal chirie pentru dependinţele stadionului “Cornel Negoescu” şi pentru suprafaţa de joc.

Extras:

Precizam ca imobilul/imobilele ce fac obiectul Contractului de inchiriere nr. 2824/2014 au fost in fapt construite de catre Asociatiei Sportive fara personalitate juridica Metalul Buzau – subscisa din prezenta cauza, impreuna cu fosta IUT BUZAU, actuala BETA SA Buzau, in vederea desfasurarii de catre subscrisa de competitii sportive. A se vedea PROIECT nr 1200/1572 reprezentand Investitia : Evaluarea lucrarilor de constructii + instalatii la Complexul Sportiv “Metalul” Buzau; Beneficiar : Soc Com BETA SA Buzau in care sunt mentionate toate “obiectivele” ce constituie Complexul Sportiv Metalul Buzau.

Cu privire la obligatia incheierii de catre subscrisa a Contractului de inchiriere nr. 2824/2014 mai sus mentionat, a se avea in vedere:

 1. Adresa Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau nr 16.488/2013, prin care Primarul Municipiului Buzau, Dr Ing Constantin Boscodeala , ne-a pus in vedere urmatoarele :

(…) Intrucat de la data inregistrarii ca persoana juridica detineti fara titlu legal spatii din cadrul complexului sportive Gloria Buzau , aflate in proprietatea Municipiului Buzau, se impune sa solicitati, in numele asociatiei inchirierea sau concesionarea spatiior respective.

(…)

In caz de neconformare ne vedem obligati sa va calculam despagubiri legale pentru folosirea fara titlu legal a spatiilor pe care le ocupati in teren”

 1. Hotararea nr 13/30.01.2014 a Consiliului Local Al Muicipiului Buzau, Jud Buzau, pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unei parti din cadrul complexului sportiv Gloria, situat in Municipiul Buzau, Bdul Maresal Averescu nr 1, prin care conform art 1 : “Se aproba inchirierea prin licitatie publica cu strigarea a unei parti din imobilul proprietate publica a muicipiului , situat in cadrul complexului sportiv “Gloria” din Municipiul Buzau, Bdul Maresal Averescu nr 1, format din o parte din constructia C 10 in suprafata construita 448,41 mp si suprafata utila de 377,87 mp precum si terenul indiviz si aferent acesteia in suprafata de 319,10 mp, in vederea desfasurarii de catre asociatii sau cluburi a unor activitati sportive avand ca obiect de actvitate fotbal.

Imobilul prevazut la alin 1 din prezentul articol este identificat conform releveului prevazut in anexa nr 1 si constituie o parte din numarul cadastral 8136”

Conform Anexa nr 2 la contractual de inchiriere nr. 2824/2014, alin 2, imobilul constituie o parte din numarul cadastral 8136.

Conform Anexa nr 2 la contractual de inchiriere nr. 2824/2014, alin 4, “Odata cu predarea imobilului mai sus mentionat Asociatia Fotbal Club “Metalul” Buzau preda si Municipiul Buzau primeste toate lucrarile de investitii efectuate de asociatie in cadrul imobilului proprietate publica a Municipiului Buzau ce face obiectul inchirierii , lucrari evidentiate in raportul de expertiza tehnica extrajudiciara executat de expertul tehnic ANEAR – ANEVAR PETRE ION.

Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa constatati ca se incalca subscrisei cel putin dreptul de FOLOSINTA GRATUITA pe perioada nedeterminata precum si dreptul de administrare ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau

Primăria se recunoaşte ca unic proprietar şi a încheiat ilegal contractul de asociere cu Centrul de Excelenţă “Tricolor 11” Buzău

Primăria Buzău a încheiat pe 25.08.2016, prin Hotărârea de CLM nr. 158 un contract de asociere cu Federaţia Română de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului de Excelenţă “Tricolor 11” în municipiul Buzău. Din contractul de asociere reiese clar, cum muncipalitatea pune la dispoziţia părţilor Complexul “Gloria”, recunoscându-se indirect unicul proprietar. În acest sens, oficialii clubului Metalul au atras atenţia “…va rugam sa constatati ca Aportul Municipiului Buzau la Contractul de asociere mai sus mentionat incalca/va incalca subscrisei cel putin dreptul de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata precum si dreptul de administrare ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau al ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU;”.

Extras:

 1. Hotararea nr 158/25.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, Jud Buzau privind aprobarea contractului de asociere a Municipiului Buzau cu Federartia Romana de Fotbal Bucuresti si Centrul de Fotbal Mogosoaia SRL , in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta – Tricolor 11 si a actului aditional privind aportul financiar si material al partilor in cadrul asocierii prin care , conform art 1, s-a aprobat Contractul de Asociere a partilor mentionate mai sus.

Conform Punctul II, art 3 , alin 1 din Contractul de Asociere privind crearea Centrului Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in Municipiul Buzau (despre care, pana la data formularii prezentei nu avem cunostinta daca a fost incheiat de parti):

Pentru ca asocierea sa isi desfasoare activitatea, Municipiul Buzau pune la dispozitie dreptul de folosinta comuna al spatiilor constand in teren de joc si de antrenament, in cadrul Stadionului de Atletism Buzau, vestiarele si suprafata de joc a stadionului municipal Buzau – Gloria, pentru ca FRF si CF Mogosoaia sa desfasoare activitati de selectie si pregatire a jucatorilor , respectiv activitati de promovare si dezvoltare a jocului de fotbal, dupa un program stabilit de comun acord

(…)

Conform Alin 3 al aceluiasi articol : “Pentru utilizarea de catre FRF si CF Mogosoaia a terenului stadionului municipal Buzau – Gloria si a dependintelor acestuia se vor stabili tarife de inchiriere

Conform Punctul II, art 4, alin 3 din Contractul de Asociere privind crearea Centrului Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in Municipiul Buzau , “ Imobilul proprietatea Municipiului Buzau situat in Mun Buzau , B-dul maresal Al Averescu nr 10 denumit Stadionul Municipal Buzau, identificat conform documentatiei cadastrale nr 55903 si in 58688.”

Conform Punctul VI, art 12, lit d alin 2 si lit e– Aportul Municipiului Buzau – din Contractul de Asociere privind crearea Centrului Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in Municipiul Buzau, respectiv :

 • lit d alin 2: “Vestiarele si suprafata de joc ale Stadionului Municipal Buzau , care se va utiliza dupa un program stabilit de comun accord si contra cost” si

 • lit e : “contravaloarea consturilor de intretinere a terenurilor, infrastructurii de joc/antrenament precum si a celorlalte bunuri aduse ca aport potricit art 10”;

Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa constatati ca Aportul Municipiului Buzau la Contractul de asociere mai sus mentionat incalca/va incalca subscrisei cel putin dreptul de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata precum si dreptul de administrare ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau al ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU;

Va urma.

VEZI AICI INTEGRAL NOTIFICAREA EMISĂ DE AFC METALUL BUZĂU CĂTRE PRIMĂRIA BUZĂU

Notificare Primaria Muicipiului Buzau Forma Finala by Andrei Pitigoi on Scribd

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentVIDEO + FOTO | De la Buzău în Zagreb pentru a apăra drepturile omului!
Articolul următorTu ce faci de Revelion? Vezi aici programul de Anul Nou al principalelor locaţii din Buzău
Autor al cărţii „Drum printre ani – Istoria echipei de fotbal Gloria Buzău 1971 – 2011” şi al cărţii "50 de personaje marcante în istoria fotbalului buzoian". În prezent redactor Buzăul Sportiv şi realizator TV Buzău. Realizator TV şi moderator al emisiunilor „Fotbal Total”, „TV Sport”, „Eurofotbal”, „Sport Maxim”, „Arena sportivă” şi „Zona neutră”. Prezentator al emisiunilor „În spatele uşilor de restaurant”, „Tainele pensiunii” şi "Bilet de vacanţă". Realizator al DVD-urilor „Războinicii la Ciuta”, „Meciuri de poveste” şi „Palatul Comunal, simbol al Buzăului”. Peste 200 de evenimente sportive comentate (din fotbal, handbal şi futsal).