COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU:

Consilierii județeni buzoieni și-au ales în ședința de pe 28 iunie comisiile de specialitate din care vor face parte pe perioada mandatului. Componența este următoarea:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului  – Mihai Cristescu, Cornel Diaconiță, Aurel Gubandru, Ion Bogdan, Ion Popescu, Caton Ion Mateeșescu, Georgian Calotă.

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – Nicolae Voinea, Silviu Nicoară, Cornel Pitiș, Emilia Babiuc, Nicolae Mărăcine.

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – Marian Bîrlă, Ion Măntoiu, Eduard Rotaru, Claudiu Carpen, Adrian Iulian Ghiveciu.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – Carmencita Pricop, Paul Eugen Rînja, Adrian Gabriel Alexandrescu, Constantin Doru Muzgoci, Adrian Zoican, Ion Nicolae, Corin Holban

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – Gabriel Paul Baciu, Petre Burada, Mariana Eliza Panait, Viorel Mocanu, Ion Bogdan, Dorin Bădulescu, Raul Florescu

Informaţii oferite de www.cjbuzau.ro, site-ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

Lasă un răspuns